Bergen 23.09-25.09 2022
Oppsett

Nyheter

< Back OL ER OVER 24/08/2016 08:40 Påmeldingsfrist for lag nærmer seg OL er over og gjør regning med at alle har fått fornyet inspirasjon til høstens vakreste eventyr. Det er her man skal vise at alt var så mye bedre før.....Lagspåmelding er i god gang og vi er på "track" med antall lag. Mange har også meddelt deltagelse men har ikke meldt på laget. Og husk at personlig påmelding kan ikke gjøres før laget er påmeldt. For første gang deltar et lag fra Asker Aliens, vi håper også herrene kommer på banen. Påmelding i de forskjellige klassene ser bra ut, men yngste herreklasse er forløpig tynn. Er ungdommen for lat ? Så oppfordringen er, kontakt gamle helter, meld på laget og kom dere i trening !

Meny