Bergen 23.09-25.09 2022
Oppsett

Nyheter

< Back OPPDATERING REGLER -SPILLEBERETTIGELSE 29/07/2016 15:29 En oppdatering i forhold til "nye" lag Påmelding er i gang og lag er begynt å melde seg på ! Bra ! Det er kommet noen forespørsler fra nye lag omkring regler for spilleberettigelse. Vi tar en kjapp gjennomgang, slik at misforståelser unngåes.
  1. I forhold til alder; det holder å fylle år i løpet av inneværende år for å delta. Dvs at en som fyller 34 år i løpet av november er spilleberettiget. Gjelder også i de øvrige klasser.
  2. Vi har vært konsekvent i alle år med å IKKE gi dispensasjon på alder. Dette opprettholdes.
  3. Eldre kan spille i yngre klasser, yngre kan IKKE spille i eldre klasser.
  4. Det kan IKKE spilles på forskjellige lag i samme klasse. Vi har der i mot åpnet for at spillere kan spille på ulike klubber/lag om det er forskjellige årsklasser.
  5. Brudd på regelverk medfører at lag som benytter en spiller som ikke oppfyller kravene taper på w.o.
  6. Vi vil prøve, men kan ikke love å ta hensyn til om noen spiller i flere årsklasser. Vi ser fram til å se alle i Bergen !

Meny